KARTAL LOFT

LOFT YAŞAM

Kartal Yakacık’ta hayata geçen Kartal Loft; kaliteli malzeme seçimi, ince işçiliğindeki titizliği, kullanışlı daire planları, fonksiyonel ve modern iç mimari tasarımıyla size konforlu bir hayat sunuyor. 2+1’den 5+1’e kadar farklı daire seçenekleri sunan Kartal Loft, her beklentiyi karşılıyor.

ÖN TALEP FORMU

ÖN TALEP FORMU

FORMU DOLDURUN
SİZİ ARAYALIM

İSTANBUL’UN
SEYİR TERASI YAKACIK...

İstanbul; Adalar’ı, Tarihi Yarım Ada’sı ve Boğaz’ıyla hem tarihsel hem de kültürel olarak zengin bir geçmişe sahip büyüleyici bir şehirdir. Mavisiyle dans eden rüzgarın ve geceleri denize yansıyan ışıklarla parlayan dillere destan bir şehirdir İstanbul.

Kartal Loft; tertemiz havası, yemyeşil doğası ve olağanüstü manzarasıyla her dönemde İstanbul’un seyir terası olarak nitelendirilen Kartal Yakacık’ta hayata geçiyor.

İstanbul’un en eski yerleşim yerinde, manzaranın eşsizliği ve doğanın yeşilliği ile birlikte, Kartal Loft sizlerle.

KARTAL LOFT ŞIK MİMARİSİYLE

YAKACIK’IN DEĞERİNE DEĞER KATACAK!

Kartal Loft şık mimari tasarımıyla birlikte, muhteşem Adalar, deniz ve İstanbul manzarasını evinizin içinde kesintisiz izlemeniz için geniş pencereleri ve mis gibi orman havasını içinize çekmeniz için yer verilen büyük balkonlarıyla ön plana çıkıyor.

Son deprem yönetmeliğine göre tasarlanan
Kartal Loft, sağlam zeminiyle de İstanbul’un en güvenli semtlerinden birindedir.

İŞLEVSEL VE FONKSİYONEL
MİMARİSİYLE KUSURSUZ
BİR PROJE

İŞLEVSEL VE FONKSİYONEL MİMARİSİYLE KUSURSUZ BİR PROJE

MANZARANIZ
YEŞİL VE MAVİ,

MANZARANIZ YEŞİL VE MAVİ,

HAVANIZ TERTEMİZ!

Bir yanda göz alabildiğince yeşil, diğer yanda mavi tonlarla buluşan manzaranın büyüsü, sizi bekliyor. Gözlerinizi kapayın ve evinizin penceresinden önünüzde masmavi denizi ve arkada huzur dolu ormanları hayal edin. Tam da şimdi gözlerinizi açabilirsiniz; Kartal Loft size bu hayali gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Her gün deniz ve Adalar’ın büyüsüne kapılırken, evinizin etrafını saran yeşil yamaçlar ve sizi saran Aydos Ormanı ile gölet, yaşamınıza eşsiz bir ayrıcalık katacak.

Tertemiz havasına komşu olan büyüleyici manzarası, komşuluk kültürüne sahip sıcak insanlarının içinde hayata geçen Kartal Loft ile bu sayısız güzelliklere siz de ortak olacaksınız.

Galerİ

AKTİVİTE DOLU

SOSYAL ALANLAR

Standart kent apartmanı algısını tamamen değiştiren Kartal Loft’un sosyal alanları komşuluk ilişkilerinizi kuvvetlendirecek. Sevdiklerinizle birlikte açık havada vakit geçirmenin keyfini yaşayacaksınız.

DAİRE

PLANLARI

LOKASYON

Hürriyet Mah. Demirbağ Sok. 13-C Kartal İstanbul

444 4 958

MSY YAPI TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA INTERNET ERİŞİM KAYDI TUTULMASINA YÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MSY YAPI tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://msyyapi.com.tr/’da yer alan MSY YAPI Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı kapsamında, internet erişim kaydınızın tutulması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı doğrultusunda, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet erişimi sağlamanız yöntemi ile elektronik ortamda, internet erişim kaydınızın tutulması amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://msyyapi.com.tr/’dan ulaşabileceğiniz MSY YAPI Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.